Cơ cấu tổ chức

 

Khoa Kỹ thuật điện gồm 58 cán bộ giảng viên trong đó có 1 giáo sư, 1 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 30 thạc sĩ và 5 kỹ sư. Khoa được tổ chức thành 4 bộ môn như sau:  

  • Bộ môn Điện công nghiệp & Dân dụng
  • Bộ môn Mạng & Hệ thống điện
  • Bộ môn Nhà máy điện & Trạm biến áp
  • Bộ môn Vận hành & Điều khiển Hệ thống điện 

Tư vấn cho Trưởng khoa có hội đồng khoa gồm 11 thành viên là các chuyên gia trong và ngoài nước. 

 

Bạn cần hỗ trợ?