Giảng viên khoa

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Trưởng bộ môn:

TS Đặng Việt Hùng

Email: hungdv79@epu.edu.vn

 • Chất lượng điện năng
 • Tự động hóa lưới điện
 • Vật liệu kỹ thuật điện cao áp

TS. Nguyễn Duy Minh

Email: minhnd81@epu.edu.vn

 • Ứng dụng điện tử công suất trong hệ thống điện
 • Linh kiện và các bộ biến đổi điện tử công suất
 • Lưới điện siêu nhỏ (microgrid)

Ths Nguyễn Ngọc Văn

Email: vannn@epu.edu.vn

 • Tự động hóa quá trình công nghiệp
 • Công nghệ sạc thông minh
 • Năng lượng tái tạo

TS Lê Xuân Sanh

Email: sanhlx@epu.edu.vn

 • Lưới điện phân phối
 • Lưới điện thông minh
 • Khí cụ điện, thiết bị điện
 • Tự động hóa trong hệ thống điện

TS Đặng Tiến Trung

Email: Trungdt@epu.edu.vn

 • Giám sát và điều khiển tích hợp trong nhà máy điện.
 • Ứng dụng HTĐK Scada và DCS trong điều khiển hệ thống điện
 • Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều khiển hiện đại trong hệ thống tự động hoá nhà máy sản xuất.

ThS Nguyễn Thị Linh

Email: linhnt81@epu.edu.vn

 • Tự động hóa trạm biến áp
 • Năng lượng mới
 • Khí cụ điện, máy điện

ThS Nguyễn Tuấn Anh

Email: anhnt88@epu.edu.vn

 • Năng lượng tái tạo
 • DCS & SCADA
 • Khí cụ điện, thiết bị điện

 

TS Đặng Đình Lâm

Email: lamdd@epu.edu.vn

 • Thiết bị điện tử công suất WBG và ứng dụng
 • Đặc tính hoá và mô phỏng van bán dẫn SiC
 • Kết nối và điều khiển các hệ thống năng lượng tái tạo

NCS Nguyễn Thị Hồng Yến

 

 

 

BỘ MÔN MẠNG & HỆ THỐNG ĐIỆN

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Trưởng bộ môn:

TS Trần Anh Tùng

Email: tungta@epu.edu.vn

 • Tính toán khả năng tải và thiết kế tối ưu các tuyến cáp ngầm cao thế
 • Lưới điện thông minh
 • Kỹ thuật điện cao áp và vật liệu cách điện

TS Trần Thanh Sơn

Email: sontt@epu.edu.vn

 • Phân tích, ước lượng, tối ưu hoá hệ thống điện
 • Chế độ quá độ trong hệ thống điện
 • Lưới điện thông minh

TS Nguyễn Phúc Huy

Email: huynp@epu.edu.vn

 • Chất lượng điện năng
 • Ứng dụng ĐTCS trong HTĐ
 • Đánh giá độ tin cậy các HTĐ hiện đại

KS. Nguyễn Văn Thiện

Email: thiennv@epu.edu.vn

 

Th.S Lưu Thị Huế

Email: huelt@epu.edu.vn

 • Mạng neural, bộ quan sát trạng thái
 • Điều khiển hệ thống đa robot
 • Điều khiển phi tuyến.

ThS. Đỗ Thị Loan

Email: loandt@epu.edu.vn

 • Tính toán, thiết kế lưới điện
 • Năng lượng mới

Th.S Lê Thị Phú

Email: phult@epu.edu.vn

 

ThS Kiều Thị Thanh Hoa

Email: hoaktt@epu.edu.vn

 • Phân tích, ước lượng, tối ưu hoá hệ thống điện
 • Lưới điện thông minh
 • Tính toán chế độ hệ thống điện

ThS Hoàng Thu Hà

Email: haht@epu.edu.vn

 • Phân tích, tính toán chế độ lưới điện
 • Chế độ quá độ trong hệ thống điện
 • Lưới điện phân tán

TS Lê Thành Doanh

Email: doanhlt@epu.edu.vn

 • Lưới điện thông minh
 • Phân tích chế độ HTĐ
 • Phóng điện trong khí

TS Phạm Anh Tuân

Email: tuanpa@epu.edu.vn

 • Cung cấp điện

 • Điện mặt trời

 • Mô phỏng hệ thống điện

 

 

BỘ MÔN NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Nhất Tùng

Email: tungnn@epu.edu.vn

 • Sơ đồ nối điện Nhà máy điện & Trạm biến áp
 • Lưới điện thông minh
 • Nghiên cứu lưới điện truyền tải, hạn chế dòng ngắn mạch

TS. Vũ Hoàng Giang

Email: giangvh@epu.edu.vn

 • Chẩn đoán và ước lượng thông số của máy điện
 • Điều khiển ứng dụng các bộ biến đổi trong lưới điện thông minh
 • Điều khiển lưới điện microgrid

TS. Nguyễn Đức Quang

Email: quangndhtd@epu.edu.vn

 • Tương thích điện từ, nhiễu điện từ trong các thiết bị, hệ thống điện
 • Tiết kiệm năng lượng trong thiết bị điện và hệ thống điện
 • Lưới điện nhỏ: mô hình, tích hợp, ảnh hưởng và giải pháp

TS. Ma Thị Thương Huyền

Email: huyenmtt@epu.edu.vn

 • Quản lý, điều khiển và bảo vệ lưới microgrid và DC microgrid
 • Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo với lưới điện
 • Ứng dụng các vật liệu bán dẫn trong các bộ chỉnh lưu, nghịch lưu công suất và máy cắt điện một chiều

TS. Nguyễn Đăng Toản

Email: toannd@epu.edu.vn

 • Phân tích và điều khiển Ổn định trong HTĐ
 • Ứng dụng HVDC/FACTS trong HTĐ
 • Năng lượng mới

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: hienntt@epu.edu.vn

 • Thiết kế NMĐ và TBA
 • Nghiên cứu cấu tạo và vận hành Máy điện
 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng pin Mặt trời

ThS. Trần Tùng

Email: tungt@epu.edu.vn

 • Máy điện, lý thuyết và ứng dụng
 • Nghiên cứu các công nghệ sản xuất trong các nhà máy điện

ThS. Phạm Ngọc Hùng

Email: hungpn@epu.edu.vn

 • Nhà máy điện&Trạm biến áp
 • Nguồn điện phân tán
 • Quá trình quá độ trong hệ thống điện

NCS. Đặng Thành Trung

Email: trungdt83@epu.edu.vn

 • Tối ưu hoá hệ thống điện
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điện
 • Tính toán độ tin cậy HTĐ
 • Năng lượng mới, năng lượng tái tạo

ThS. Phùng Thị Thanh Mai

Email: maiptt@epu.edu.vn

 • Nhà máy điện và trạm biến áp
 • Ngắn mạch trong hệ thống điện
 • Ổn định hệ thống điện

ThS. Phạm Thị Phương Thảo

Email: thaoptp@epu.edu.vn

 • Năng lượng mới
 • Các biện pháp hạn chế quá điện áp nội bộ khi đóng, cắt đường dây dài
 • Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện

ThS. Phạm Thành Nam

Email: nampt_htdepu@epu.edu.vn

 • Ước lượng trạng thái hệ thống điện
 • Ổn định hệ thống điện, hệ thống giám sát hệ thống điện diện rộng
 • Lưới điện thông minh, lưới điện nhỏ tích hợp năng lượng mới tái tạo (Microgrid)

 

BỘ MÔN VẬN HÀNH & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Trưởng bộ môn:

TS Nguyễn Ngọc Trung

Email: trungnn@epu.edu.vn

 • Ứng dụng công nghệ mới cho lưới điện thông minh (Smart Grid)
 • Tự động hóa lưới điện phân phối và trạm biến áp
 • Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ trong HTĐ

GS VS TSKH Trần Đình Long

 • Bảo vệ và tự động hoá hệ thống điện
 •  
 •  

TS Đặng Thu Huyền

Email: huyendt@epu.edu.vn

 • Tính toán quá điện áp trong hệ thống điện
 • Phân tích và bảo vệ hệ thống điện
 • Lưới điện thông minh

TS Vũ Thị Thu Nga

Email: ngavtt@epu.edu.vn

 • Tích điện không gian trong vật liệu cách điện HVDC
 • Kỹ thuật điện cao áp
 • Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện.

TS Vũ Thị Anh Thơ

Email: thovta@epu.edu.vn

 • Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện.
 • SCADA/EMS

ThS Phạm Thị Thanh Đam

Email: damptt@epu.edu.vn

 • Sử dụng phần mềm EMTP-ATP mô phỏng các quá trình truyền sóng
 • Lựa chọn vị trí và số lượng đặt CSV phù hợp
 • Tác dụng của dây ACCC trong việc giảm phóng điện vầng quang

ThS Ngô Thị Ngọc Anh

Email: anhntn@epu.edu.vn

 • Hệ thống điều khiển và bảo vệ HTĐ
 • Chất lượng điện năng trong lưới điện
 • Nghiên cứu quá trình phóng điện trong chất khí

ThS Nguyễn Thị Thanh Loan

Email: loanntt@epu.edu.vn

 • Bảo vệ rơ le trong HTĐ
 • Vật liệu điện

TS Nguyễn Trường Giang

Email: giangnt@epu.edu.vn

 • Lưới điện thông minh
 • Năng lượng tái tạo và Nguồn phân tán
 • Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ trên diện rộng

ThS Tạ Tuấn Hữu

Email: huutt@epu.edu.vn

 • SPS, hệ thống bảo vệ đặc biệt
 • Ứng dụng fuzzy trong thuật toán BVRL
 • Lưới điện thông minh

ThS Nguyễn Tuấn Hoàn

Email: hoannt@epu.edu.vn

 • Vận hành HTĐ
 • Chất lượng điện năng trong lưới điện phân phối

 

ThS Nguyễn Sỹ Chương

Email: chuongns@epu.edu.vn

 • Vận hành HTĐ
 • Thử nghiệm thiết bị điện
 • Bảo vệ Rơ le số

KS Tạ Minh Tân

Email: tantm@epu.edu.vn

 • Kỹ thuật điện cao áp
 • Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện.

KS Nguyễn Thị Thịnh

Email: nguyenthithinhhtd@gmail.com

 • Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện.
Bạn cần hỗ trợ?