Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế được coi là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của trường Đại học Điện lực nói chung và Khoa Kỹ thuật điện nói riêng, nhằm cập nhật nhanh chóng các kiến thức mới, khoa học công nghệ hiện đại đang bùng nổ trên thế giới. Hợp tác quốc tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển không những cho sinh viên mà còn cho đội ngũ giảng viên của trường, từ đó sẽ nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Nhà trường.

Khoa Kỹ thuật điện luôn tích cự tham gia và hỗ trợ công tác hợp tác quốc tế của Nhà trường với mục tiêu tạo cơ hội cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử được học chuyển tiếp và du học tại các trường đại học uy tín trên thế giới, để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.

Dưới đây là một số Trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu đã và đang hợp tác với Trường Đại học Điện lực nói chung và với khoa Kỹ thuật điện nói riêng:

Trường Đại học Điện lực là một thành viên tích cực của tổ chức ADEPT (The International Academic Forum for the Development of Electric Power Technologies), gồm 10 trường đại học uy tín trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ Kỹ thuật điện.

Hoạt động của tổ chức:

  • Trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu
  • Trao đổi giảng viên
  • Triển khai các hoạt động trao đổi sinh viên giữa các trường
  • Công nhận tín chỉ giữa các trường
  • Trao đổi sinh viên thực tập
  • Trại hè sinh viên

Danh sách 10 trường đại học của tổ chức ADEPT:

Bạn cần hỗ trợ?