Đại học

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 

Mã ngành: 7510301

Các chuyên ngành đào tạo: 

     1. Hệ thống điện

     2. Điện công nghiệp & Dân dụng

     3. Tự động hoá Hệ thống điện

     4. Lưới điện thông minh

Mục tiêu chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sau một vài năm làm việc, người tốt nghiệp:

 • Mục tiêu 1: Có khả năng
 • Cài đặt, lắp đặt và vận hành các hệ thống điện, điện tử;  
 • Kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện, điện tử;
 • Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai các hệ thống điện, điện tử.
 • Mục tiêu 2: Có các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tự học, thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc khác nhau.

Các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư giám sát, lắp đặt, thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, chế tạo các hệ thống điện, điện tử tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc tại đơn vị về điện như: các nhà máy điện, các công ty truyền tải điện, các công ty phân phối điện, các doanh nghiệp tư nhân về thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện, các đơn vị thí nghiệm điện. 

Chuẩn đầu ra sinh viên: 

KIẾN THỨC

KT1

Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử vào công việc chuyên môn;

KT2

Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;  

KT3

Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế mạch, lập trình máy tính và sử dụng các phần mềm chuyên dụng, điện tử tương tự và số và các tiêu chuẩn kỹ thuật điện để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử;

KT4

Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, toán đại số và lượng giác hoặc cao hơn để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử;

KT5

Có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ thuật về quản lý dự án trong lĩnh vực hệ thống điện, điện tử;

KT6

Có khả năng sử dụng toán vi phân, tích phân để xây dựng các đặc tính hiệu suất của hệ thống điện, điện tử.

KỸ NĂNG

KN1

Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ;

KN2

Có khả năng thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

KN3

Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; phân tích và giải quyết chúng;

KN4

Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;

KN5

Có khả năng phân tích, thiết kế và chế tạo một hoặc một số các hệ thống sau: hệ thống điều khiển & bảo vệ, hệ thống thiết bị đo lường, hệ thống truyền thông, hoặc hệ thống điện;

KN6

Có trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương

KHẢ NĂNG TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

TT1

Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật;

TT2

Có ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả năng tự định hướng để phát triển sự nghiệp;

TT3

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tôn trọng sự khác biệt;

TT4

Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật tới xã hội và toàn cầu;

TT5

Có ý thức về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

Các học phần cốt lõi: 
 • Lý thuyết mạch 
 • Máy điện
 • Khí cụ điện
 • Điện tử công suất
 • Kỹ thuật điện tử
 • Điều khiển khả trình
 • Phân tích hệ thống điện 
 • Bảo vệ rơle 
 • Cung cấp điện 
 • Vận hành Hệ thống điện
 • Nhà máy điện & Trạm biến áp
 • Kỹ thuật điện cao áp
 • Kết nối nguồn phân tán
 • Tự động hoá hệ thống điện 
 • Hệ thống điện toà nhà và khu công nghiệp
 
 
 
Bạn cần hỗ trợ?