Hợp tác doanh nghiệp

Hiện tại với hơn 3000 sinh viên đang theo học ở tất cả các hệ/chương trình đào tạo, Khoa Kỹ thuật Điện – Trường Đại học Điện lực hiện đang là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực lớn và chất lượng trong lĩnh vực Điện-điện tử. Với mong muốn kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thị trường lao động, Khoa Kỹ thuật điện luôn chú trọng công tác hợp tác với các doanh nghiệp để tạo sân chơi và cơ hội để sinh viên có điều kiện giao lưu và cọ xát với môi trường làm việc thực tế. Thông qua các chương trình hợp tác, doanh nghiệp phát huy vai trò tích cực trong việc hoàn thiện chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp và xã hội

 

 

Trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động, Khoa luôn xác định hợp tác doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Khoa và Nhà trường với một số định hướng như sau:

  • Chuyển giao tri thức, công nghệ thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn
  • Đổi mới chương trình đào tào gắn kết đào tạo với thực tiễn sản xuất
  • Tài trợ học bổng và các khóa học kiến thức, kỹ năng cho sinh viên
  • Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật cho Khoa
  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

 

Với những thế mạnh và tiềm năng, Khoa Kỹ thuật Điện đã, đang và sẽ luôn là điểm đến hợp tác đáng tin cậy cho các Doanh nghiệp, vì sự phát triển lâu dài và bền vững

Dưới đây là một số doanh nghiệp tiêu biểu đã và đang đồng hành cùng khoa Kỹ thuật Điện trong công tác đào tạo và nghiên cứu trong nhiều năm qua:

Bạn cần hỗ trợ?