Hợp tác doanh nghiệp

Với mục tiêu đào tạo và nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, khoa Kỹ thuật điện, trường Đại học Điện lực luôn chú trọng công tác hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và nghiên cứu. Hợp tác với các doanh nghiệp giúp cho sinh viên:

  • Làm quen với môi trường làm việc của doanh nghiệp ngay từ khi còn đang học thông qua các đợt thực tập (nhận thức, tốt nghiệp, …)
  • Có các kiến thức về các ví trị việc làm sau khi tốt nghiệp
  • Có nhiều cơ hội được tuyển dụng

Hợp tác với doanh nghiệp cũng giúp cho công tác xây dựng chương trình đào tạo của khoa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Dưới đây là một số doanh nghiệp tiêu biểu đã và đang đồng hành cùng khoa Kỹ thuật điện trong công tác đào tạo và nghiên cứu trong nhiều năm qua:

 

Bạn cần hỗ trợ?