THÔNG BÁO LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP D9 CHUYÊN NGÀNH "ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG"

Khoa Kỹ thuật điện trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp thời gian, địa
điểm và danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp như sau:
Thời gian:
Thứ 7 ngày 05/01/2019
Chủ nhật ngày 06/01/2019
Thứ 2 ngày 07/01/2019
-----------------------------------------------------------
- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
- Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00
Địa điểm:

Danh sách sinh viên và thứ tự tại các hội đồng:

Bạn cần hỗ trợ?