Học theo phương pháp tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG GIỜ HỌC MATLAB NÂNG CAO CỦA LỚP CHẤT LƯỢNG CAO D8H1

Phương pháp giảng dạy: Giảng viên đặt đề bài --> Sinh viên nghiên cứu, tìm, đề xuất, trình bày giải pháp --> Các sinh viên khác "chất vấn" nhóm sinh viên trình bày --> Giảng viên kết luận 

Phương pháp giảng dạy áp dụng không những cung cấp cho sinh viên cách lập trình trong Matlab mà còn giúp phát triển các kỹ năng:   

    1. Cách giải quyết vấn đề 

    2. Tính tự chủ trong học tập

    3. Khả năng làm việc nhóm

    4. Khả năng thuyết trình

    5. Khả năng phản biện 1 vấn đề 

 

Học kiểu thuyết trình cho nhau nghe

Sau khi mỗi nhóm thuyết trình là nhóm khác có quyền “chém” nhóm thuyết trình.

Bạn cần hỗ trợ?