THÔNG BÁO LỊCH NỘP ĐATN LỚP D12LTH1,2,3 VÀ KHÓA CŨ

Thời gian: ngày 04/5/2020 (Sáng: 8h00 - 11h30; Chiều: 13h15 - 16h30)
Địa điểm: Văn phòng khoa KTĐ : M. 403
Người thu ĐATN: Cô Hương - Giáo vụ khoa.
Lưu ý:
Khoa chỉ thu quyển theo đúng thời gian thông báo ở trên (cô Hương sẽ không thu các quyển DATN nộp muộn so với thời gian thông báo)

Bạn cần hỗ trợ?