ỨNG DỤNG BIM TRONG THỰC TIỄN THIẾT KẾ M&E

Địa điểm: Hội trường M – Trường Đại học Điện Lực, Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Thời gian: 8h, thứ 3, ngày 18/12/2018

Chủ đề: Thảo luận chuyên đề ứng dụng BIM trong thực tiễn thiết kế M&E

Đơn vị tổ chức:Khoa Kỹ thuật điện

Nội dung chương trình:

Bạn cần hỗ trợ?