DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN D12, LT VÀ CÁC KHÓA D11 TRỞ VỀ TRƯỚC

1. DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NGÀY 19/01/2022

 

2. DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG NGÀY 20/01/2022

3. DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NGÀY 21/01/2022

Bạn cần hỗ trợ?