Hướng dẫn các bước xét tuyển bằng học bạ

Tải phiếu đăng ký tại đây

Bạn cần hỗ trợ?