THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA VÀ NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP D11LT

Khoa KTĐ thông báo tới các bạn sinh viên D11LT:

1. Trường hợp các bạn sinh viên đã bảo vệ:  

  • Các bạn liên hệ với giảng viên hướng dẫn để chỉnh sửa lại đồ án theo góp ý của hội đồng
  • Sinh viên hoàn thành việc chỉnh sửa và nộp quyển đã chỉnh sửa cho cô Hương - Giáo vụ khoa trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) thứ 4 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

2. Trường hợp các bạn sinh viên chưa nộp đồ án:

  • Nộp quyển đồ án tại văn phòng khoa trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) thứ 3 ngày 02 tháng 4 năm 2019.
  • Bảo vệ vào thứ 5 ngày 04 tháng 4 năm 2019 và thứ 6 ngày 05 tháng 4 năm 2019 (Danh sách và lịch họp của các hội đồng sẽ được thông báo trên web khoa vào chiều thứ 4 và thứ 5).
  • Sau bảo vệ, sinh viên liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn để chỉnh sửa lại đồ án theo góp ý của hội đồng.
  • Hoàn thành việc chỉnh sửa và nộp quyển đã chỉnh sửa cho cô Hương - Giáo vụ khoa trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) thứ 4 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

 

Sinh viên lưu ý: Quyển nộp phải đúng mẫu nhà trường quy định, phải có đề đồ án (đề có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn và Trưởng khoa), trên quyển phải có chữ ký xác nhận của GVHD là đã hoàn thành và có ghi ngày ký.

Sinh viên không hoàn thành việc chỉnh sửa sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ. 

Bạn cần hỗ trợ?