THÔNG BÁO LỊCH THU QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lịch thu quyển DATN theo QĐ 1863 QD/ĐHĐL ngày 12/10/2022:

Thời gian: 30/1/2023- thứ 2

Sáng: từ 8h30 đến 11h00

Chiều: Từ 13h30 đến 16h00

Địa điểm thu: A. 412

Sinh viên lưu ý: nộp đúng thời gian theo thông báo.

Bạn cần hỗ trợ?